• Åpent mandag-torsdag 17-20, lørdag 13-16

Om organisasjonen

HVEM ER VI?
Dyrebeskyttelsen Bergen (etablert 1862) er Norges eldste, selvstendige dyrevernorganisasjon som har drevet sammenhengende dyrevern siden den startet.

Vårt arbeid er basert på frivillige krefter, og vi mottar ingen fast offentlig støtte. Det er derfor bidrag fra dyrevenner som gjør at vi klarer å opprettholde arbeidet for dyrene. Et aktivt styre i Dyrebeskyttelsen Bergen jobber hele tiden med å få inntekter og støtte fra ulike fond til det omfattende arbeidet med hjemløse dyr. Vårt hjelpesenter i Jekteviken 5 står helt sentralt i vårt arbeid, og er viktig å drifte på en god måte. Alle inntekter fra markedsdager og andre inntektsgivende aktiviteter går uavkortet til driften av hjelpesenteret. Senteret er godkljent av distriktsveterinærer og Mattilsynet.

Alle adminstrative arbeidsoppgaver i organisasjonen ivaretas av styrets medlemmer. Alle trykksaker, rapporter, plakater, julekort og ulike effekter produseres internt. Tilsammen gir dette en stor økonomisk besparelse.

Dyrebeskyttelsen Bergen mener at vi mennesker har etiske forpliktelser overfor dyr. Dyr har egenverdi og skal ikke bare vurderes ut fra den nytteverdien de måtte ha for oss mennesker.

Dyrebeskyttelsen Bergen har et tett samarbeid med Bergen Katteklinikk. Les her for mer informasjon. 

Ledelsen i Dyrebeskyttelsen Bergen består at et styre, valgt av årsmøtet 2017.

Styret består av:

Liv Sandal, leder, kasserer
Jonveig Johnsen, nestleder
Penny Lee Liebig, Styremedlem
Cheryl Whitmore, Styremedlem
Torill Vindenes, Styremedlem
Irene Bjorøy Wiig, Styremedlem
Jenny Micko, Styremedlem
Håvard Daae Fosse, varamedlem
Mitra Bemanian, varamedlem

Valgkomiteen:

Anja Johnsen, leder
Advokat Nils E. Tangedal, nestleder
Janicke Marshall, medlem

Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
Vipps: 94108
SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434