Fosterhjem

  Vi trenger til enhver tid fosterhjem til puser! Vi ber om at du leser informasjonen nedenfor for å få et innblikk i hva som kreves av deg som fosterhjem, og ikke minst hva du "får" i gjengjeld av den du bidrar til å redde.

  Dyrebeskyttelsen Bergen sitt hjelpesenter er godkjent av distriktsveterinæren for det antall dyr som senteret har forsvarlig plass til. Vi er fortvilet når det meldes om kattefamilier eller voksne katter som er hjemløse og trenger hjelp, men som vi rett og slett ikke har plass til på senteret vårt. For å kunne hjelpe i akutte tilfeller har vi behov for fosterhjem som kan stille opp og gi hjerterom og husrom til små og store. Kunne du tenke deg å tilby et midlertidig hjem til én eller flere katter?

  Dersom du synes dette høres interessant ut, er det viktig for oss at:

  • Du har hjerterom, husrom og ikke minst tid til å gi en ny framtid til en katt som kanskje ikke har fått den beste starten i livet. En katt som har levd et liv i hjemløsheten viser ofte en takknemlighet større enn det man kan tenke seg.
  • Du er villig til å bruke den tiden og tålmodigheten en katt trenger! Mange katter er utrygge på mennesker etter å ha gått hjemløse og trenger sosialisering – dette er en prosess som tar uker og måneder, og som i de fleste tilfeller gjøres best i et fosterhjem.
  • Som fosterhjem må man være forberedt på at man kanskje ikke får en gjennomsnittskatt. Dyrebeskyttelsen Bergens hovedmål er å redde hjemløse dyr, og dette er i alle hovedsak katter som har gått ute over lengre tid.
  • Du må gi beskjed god tid i forkant dersom du ikke lenger kan ha katten. Det holder dessverre for eksempel ikke å si etter et par dager at "jeg har ikke mulighet for å ha katten lengre". I de fleste tilfeller trenger vi fosterhjem der katten kan være i 1-6 måneder eller avtalt tidsperiode. Vi har altfor få fosterhjem og det er derfor ikke enkelt å flytte en katt på dagen.
  • Det er viktig med god hygiene når man har en eller flere katter i hus. Dokassen må tas/rengjøres daglig, vaskes ved behov, vannskåler byttes jevnlig, vannet skiftes ut daglig og mat fylles på ved behov og matskåler vaskes ved behov.
  • Katten må være inne! Ettersom det er et midlertidig hjem skal ikke katten ut. Det er da viktig at dere sikrer og tar de forhåndsregler som trengs for at katten ikke kan komme seg ut.
  • Fosterhjemmet må være villig til å ta imot potensielle nye familier til å hilse på pus i fosterhjem. Vi formidler kun kontakt til personer som har vært i Jekteviken og blitt godkjent for adopsjon av pus.
  • Fosterhjemmene skal følge våre retningslinjer og instrukser for mat til katten – Dyrebeskyttelsen Bergen kan stå for sand, mat og utstyr dersom du ikke har dette. Vi ønsker at fosterhjemmene selv henter dette, da vi har begrenset kapasitet til å kjøre ut med sand og mat til fosterhjemmene.
  • Fosterhjemmet må følge opp med medisinering som er nødvendig for at katten skal bli frisk ved sykdom. Alle undersøkelser og behandling gjøres gjennom vår veterinær og etter avtale.

  kattesamling1

  Litt info om arbeidet som gjøres med kattene:

  • Alle katter som tas inn til Dyrebeskyttelsen Bergen får en helsesjekk ved ankomst. Dersom det er en akuttsak blir katten tatt direkte i fosterhjem og helsesjekk settes opp neste veterinærdag i Jekteviken.
  • Vår veterinær er daglig i Jekteviken, og kattene settes opp til undersøkelse og nødvendig behandling etter avtale med veterinæren. Avtaler gjøres med klinikkassistent som er bindeleddet mellom fosterhjem og veterinær. Alle voksne katter får en god helsesjekk, og FIV-testes (FIV er katteaids), kastreres/steriliseres og chipmerkes hvis helsetilstanden tilsier at det er forsvarlig.
  • Eventuell behandling utføres og medisiner og informasjon sendes med til fosterhjemmet.
  • Vi jobber aktivt med å forsøke å få gode hjem til alle katter som er på hjelpesenteret og i våre fosterhjem. Hos oss skilles det ikke mellom sosiale og redde katter – alle har rett på en god framtid. Daglig blir hjelpesenteret i Jekteviken besøkt i åpningstiden av potensielle hjem og vi bruker lang tid på samtaler med disse familiene for å sørge for at de kan finne den rette katten til sitt hjem.
  • Dersom et potensielt nytt hjem ønsker å hilse på en katt i fosterhjem, tar vi kontakt med fosterhjemmet per telefon – som oftest mens familien er i Jekteviken. Det avtales da nærmere når det passer for begge parter at de kan hilse på. Noen ganger blir det samme kvelden, andre ganger noen dager senere. Den potensielle nye eieren får en kontaktperson i Jekteviken som han/hun kan kontakte ved spørsmål, og hvis de ønsker å adoptere katten de besøker.
  • Det skal skrives kontrakt i Jekteviken ved omplassering av en katt. En katt skal ikke reise fra fosterhjemmet før dette er avtalt med kontaktpersonen som har hatt samtalen med det nye hjemmet. Fosterhjemmet skal ikke stå ansvarlig for en eventuell omplassering, dette gjøres av de som har vakt i Jekteviken.
   Ved spørsmål om prosessen – Ta kontakt. Det er ingen dumme spørsmål!

  Har du spørsmål om fosterhjemsordningen, kan du kontakte oss for mer informasjon eller komme innom hjelpesenteret for en prat. Nye fosterhjem må komme innom hjelpesenteret i Jekteviken i åpningstiden for å fylle ut et fosterhjemsskjema.

  Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
  Vipps: 94108
  SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434