Bli medlem

  BLI MEDLEM FOR DYRENES SKYLD!
  Dyrebeskyttelsen Bergen, Norges eldste dyrevernorganisasjon, ønsker deg velkommen som medlem. Medlemmene er ryggraden i organisasjonen, og antall medlemmer er det sterkeste bevis en organisasjon kan ha for å tale dyrenes sak i forhold til endringer i Dyrevernloven, samt søknader om støtte til praktisk dyrevern. DIN stemme er viktig!

  Dyrebeskyttelsen Bergen har 1.200 voksne medlemmer. Som medlem vil du årlig få informasjon tilsendt i form av årsberetning og nyhetsbrev. Du vil i mars få tilsendt innbydelse til årsmøte sammen med årsberetning. På årsmøtet gjennomgås årsberetning, årsregnskap, budsjett for det neste året, og valg. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag til valg av styremedlemmer som skal styre organisasjonen etter gjeldende vedtekter. Sosialt samvær, salg av effekter og utlodning av fine gevinster er en hyggelig ramme rundt årsmøtet.

  I oktober vil du motta høstens nyhetsbrev med historier om det praktiske arbeidet innen dyrevern, og siste nyheter i organisasjonen.  Ellers i året har vi ulike aktiviteter som loppemarked og julemarked, som du er velkommen til å delta i om du selv vil være aktiv. Inntekter fra slike aktiviteter går uavkortet til det praktiske arbeidet innen dyrevern. 

  Dyrebeskyttelsen Bergen er en selvstendig frivillig organisasjon, uten fast offentlig støtte. Hvert år redder vi hundrevis av syke, utstøtte og mishandlede katter, og driver et godkjent hjelpesenter for hjemløse og nødstedte dyr 365 dager i året. I nasjonale og internasjonale dyrevernsaker støtter Dyrebeskyttelsen Bergen med sitt medlemskap både moralsk og økonomisk for en bedre dyrevelferd. Dyrebeskyttelsen Bergen mener at mennesket har etiske forpliktelser overfor dyr. Dyr har egenverdi som individer, og skal ikke bare vurderes ut i fra den nytteverdi de måtte ha for oss mennesker.

  I Dyrebeskyttelsen Bergen har du mulighet til å gjøre noe for dyrenes rettigheter sammen med andre som har samme engasjement og motivasjon.

  VELKOMMEN!
  Du kan melde deg inn ved å klikke HER. Når du kommer til skjemaet vil du måtte taste inn en kode i kodefeltet til høyre før du klikker på "Send".

  Viktig!
  Familiemedlemskap betyr to medlemmer som bor på samme adresse. Vennligst legg inn hovedmedlem først og andre medlem (familiemedlem) etterpå.

  Type medlemskap (priser 2018):
  Hovedmedlem/voksen 350 kr/året
  Familiemedlem (voksent medlem som deler adresse med et hovedmedlem) 300 kr/året (totalt 650 kr året)
  Ungdom/student (13-26 år) 300 kr/året
  Barn (inntil 13 år) 100 kr/året

  blimedlem0920.jpg

  Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
  Vipps: 94108
  SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434