Vi har fått hjem 2017

    2017

    Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
    Vipps: 94108
    SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434