• Åpent mandag-torsdag 17-20, lørdag 13-16

Dyrevernmerket

I høst lanserer Dyrevernalliansen en egen merkeordning for produkter som utmerker seg som dyrevennlige. Dette er en ordning som er setter dyrevelferd i fokus hos produsenter og forbrukere, og vil forhåpentligvis bidra til et velferdsløft for Norges produksjonsdyr. Vi ser frem til å se Dyrevernmerket i butikkhyllene!

Du lan lese mer om ordningen her: https://dyrevernmerket.no/

 

 

Bankkonto for gaver: 3625.39.68960
Vipps: 94108
SMS-gave: DBB [ditt beløp] til 2434