DyrevernalliansenImage15.000 protester mot dyreforsøkene i REACH!
Miljøvernminister Helen Bjørnøy fikk overlevert overskrifter samlet inn av Dyrevernalliansen i samarbeid med The Body Shop.Dyrevernalliansen har bedt Miljøverndepartementet om å endre planene, og hindre den voldsomme økningen i antall forsøksdyr. I møte med miljøvernminister Helen Bjørnøy den 15. november oppfordret Dyrevernalliansen til å følge et nytt forslag fra EUs miljøkomité, som kan redusere antall forsøksdyr med mange millioner.


Helen Bjørnøy fikk overlevert over 15.000 protester mot dyreforsøkene. The Body Shop har hatt liggende underskriftslister i sine butikker i 20 norske byer. I tillegg har protester blitt samlet inn via Dyrevernalliansens nettsider, og privatpersoner har hatt med underskriftslister på skole og jobb.

15.000 PROTESTER MOT DYREFORSØKENE!

Utdrag fra protestene:
* “Vær så vennlig å utsette planen for kjemikalietesting (REACH) før alternativer erstatter dyreforsøkene.” Henning
* “Hvis jeg skulle fått ønsket meg hva jeg ville i hele verden, ville jeg ikke valgt en hest som jeg alltid har ønsket meg (...), men at dyreforsøk skulle blitt ulovlig i Norge.” Cindy, 12 år
* “Man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv". Lene
* “Kjenn på empatien din. I hvilken tilstand er den? Lar du andre bli utsatt for lidelse er den syk.” Ine

Ny kjemikalietesting kan medføre minimum 50% økning i antall forsøkdyr i Norge over de neste 15 årene. Kjemikalieforsøkene er blant de aller mest smertefulle dyreforsøkene som finnes

Norge har vedtatt å delta i EUs nye kjemikalietestingsprogram REACH. Målet er å teste giftigheten av ca. 30.000 forskjellige kjemikalier.

Med denne planen vil norsk næringsliv bli tvunget til å gjennomføre grufulle dyreforsøk, men myndighetene har likevel ikke tatt seg bryet med å regne ut hvor mange dyreliv som vil kreves.
Dyrevernalliansen har derfor gjennomgått statistisk materiale som viser hvor mange stoffer norske bedrifter vil måtte teste, og hvor mange forsøksdyr som vil kreves.

Beregningene viser at opptil 365.000 pattedyr vil måtte ofres i løpet av de nærmeste 15 årene. Det tilsvarer omlag 24.000 pattedyr (mest mus, rotter, marsvin, kaniner og hunder) i året. Dette innebærer at antallet forsøk med pattedyr som minimum vil øke med 50% i Norge, og da er vårt vanligste forsøksdyr fisk ikke innberegnet.

Dyrevernalliansen er ikke motstander av kjemikalietestingen, men mener den bør baseres på andre metoder enn dyreforsøk. Større ressurser må til for å utvikle og standardisere alternativer til forsøk med dyr.