KATT I BYEN

KATT I BYEN

Det er fullt mulig å ha katt selv om man bor i byen, men det krever ekstra påpasselighet av eier. Gode ute-/innerutiner er helt nødvendig for at katten skal få leve trygt. Det er mange farer for en tillitsfull huskatt i byen. Ikke alle mennesker har like gode hensikter, og det skal man være observant på. Det er også et høyt støynivå i byen, og katten kan lett bli skremt eller jaget. Derfor er det ekstra viktig at ikke katten blir gående utendørs for lenge, men at man lager gode rutiner på ute/inne. IKKE slipp katten ut FØR du går på jobb om du ikke er sikker på at du får den inn igjen før du går. Det er altfor utrygt og risikabelt at katten er utendørs i 8-9 timer uten å ha tilgang til huset eller annet trygt sted å være.

 

Katten tar ikke skade av at den er inne når du går på jobb, for så å få gå ut når du kommer hjem. Som oftest har katten en "fast" rute når den er utendørs. Forsøk å bli litt kjent med "ruten" katten din går. Da er det så mye lettere å lete etter den når du skal ha den inn igjen. Som oftest er ikke katten utendørs mere enn 2 timer, så det kan gjerne være en regel å se etter den fra vinduet i din etasje - og kanskje katten allerede sitter nedenfor gatedøren og venter på å få komme inn!

 

Katten har ekstremt god stedsans, men man skal ikke overvurdere dem. Blir katten skremt og kommer på avveie, så kan den ha tatt en helt annen retning enn hva den til vanlig gjør.
Gode rutiner og rammer om tidspunkt ute/inne gir absolutt trygghet for katten, og den kan dermed leve et greit "byliv"