Elefanter

elefantELEFANTER VANTRIVES I SIRKUS OG DYREPARKER

I en ny rapport oppsummerer Dyrevernalliansen tilgjengelig forskning om elefanter i fangenskap. Konklusjonen er klar: Elefanter har dårlig velferd i sirkus og dyreparker, og bør derfor ikke oppføres på Mattilsynets planlagte positivliste over dyrearter som tillates i Norge.

 
I 2008 skal Mattilsynet vurdere hvilke dyrearter som skal tillates på sirkus og i dyrehager. Det skal utarbeides en såkalt "positivliste" over tillatte arter, og Vitenskapskomiteen har fått i oppdrag å vurdere om for eksempel elefant bør stå på listen.

I Norge turnerer 4–5 sirkus med dyr hvert år, og vanligvis har to eller tre av dem med seg én eller flere elefanter. Det finnes ikke elefant i noen norske dyreparker.

Opinionsundersøkelser viser at 65% av befolkningen mener elefanter i sirkus lider. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at de har rett.

En gjennomgang av tilgjengelig litteratur om velferd og helse for elefanter i dyreparker og sirkus, sammenholdt med informasjon om elefanters naturlige behov, viser at elefanter har problemer med å tilpasse seg forholdene som kan tilbys i fangenskap.

For elefanter er samholdet i familiegruppen svært viktig, men elefanter i sirkus og dyreparker blir som regel skilt fra sine nærmeste i ung alder. Mangelfullt sosialt miljø er derfor en viktig grunn til redusert velferd hos elefanter i fangenskap. Sammen med brutale treningsmetoder og manglende naturlig aktivitet er dette trolig en av årsakene til adferdsproblemer. Voldsom overvekt og fotlidelser er blant de vanligste fysiske lidelsene, og skyldes i hovedsak inkompetanse hos eierne.

Selv om elefanter har vært brukt av mennesker i hundrevis av år, er dyrene i moderne dyreparker og sirkus sjelden mer enn tredje generasjon i fangenskap. Elefantene som vises frem må derfor genetisk anses som ville dyr, selv om de er temmet.

På grunn av helse- og velferdsproblemene som er dokumentert, mener Dyrevernalliansen at elefanter ikke bør plasseres på den planlagte positivlisten over dyrearter som tillates i Norge. Les rapporten om elefanter i fangenskap (pdf  1,4Mb).

 

Kilde: Dyrevern