LivdyrutstillingerImageFORBUD MOT LIVDYRUTSTILLINGER FOR PELSDYR

Hvert år i november har Pelsdyralslaget arrangert utstillinger der levende rev og mink blir vist frem. De livredde dyrene holdes fastspent mens alle som vil kan berøre og bedømme pelsen deres. Dyrevernalliansen arbeidet i syv år for et forbud, og i august 2008 vedtok Mattilsynet forbud mot livdyrutstillingene.
Bli medlem for dyrenes skyld


På utstillingene holdes revene fast med klype rundt snuten for at de ikke skal bite. Minkene presses sammen i små nettigsylindre, som sitter så stramt at pelsen kan beføles gjennom nettingen.

Dyrevernalliansens arbeid mot livdyrutstillingene bidro til at regjeringen Bondevik i 2003 foreslo å forby dem. Stortinget ba imidlertid regjeringen utrede saken nærmere. Siden da har Dyrevernalliansen arbeidet for å få Mattilsynet til å prioritere saken, og fatte et vedtak i dyrenes favør.

 

Høsten 2004 startet Mattilsynets vurdering av saken. Dyrevernalliansen sendte da en åtte siders gjennomgang av vitenskapelige resultater som beviser at pelsdyrutstillingene påfører dyrene stress og lidelse.

Det er for eksempel vist at sølvrev som forventer å bli tatt ut av buret opplever emosjonell frykt som reduseres når dyrene får angstdempende midler. Videre er det dokumentert at forekomsten av stereotyp adferd øker hos mink som har opplevd å bli immobilisert.

Saken drøyde, og Dyrevernalliansen sendte i løpet av de neste to årene gjentatte purringer med tilleggsinformasjon til Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

ImageDen 7. juni 2006 fastslo Mattilsynet at livdyrutstillinger burde avvikles. Dyrevernalliansen arbeidet videre for at et forbudet skulle bli innført, og 2. september 2008 kom endelig forskriftsendringen som forbyr livdyrutstillinger:

 

"Det er forbudt å arrangere og la pelsdyr delta i arrangementer eller aktiviteter der levende pelsdyr vises frem og som for dyrene innebærer transport, opphold og fremvisning i fysisk immobilisert tilstand i et fremmed miljø."Les fler
e relaterte saker hos Dyrevernalliansen