Pelsdyroppdrett


ImagePELSDYROPPDRETT


Vi i Dyrebeskyttelsen Bergen legger stor vekt på å informere om alt det grusomme som skjer innen pelsdyrnæringen. I Norge oppdrettes mink og rev for pelsens skyld. Dyrene lever innesperret i små nettingbur hele livet. Mange får abnorm adferd på grunn av burlivet; for eksempel biter de på sin egen kropp, eller dreper sine egne valper. Ville dyr blir fanget i feller for pelsens skyld. Dyrene kan bli liggende i flere timer og kjempe for å komme seg løs.  Dyrevernalliansen arbeider politisk for et forbud mot pelsdyroppdrett og fellefangst.

Bli medlem for dyrenes skyld.

Vi er veldig glad for at BTV har laget en egen reportasje som omhandler dette temaet.
Se BTVs innslag her