På tide å si nei til kjøtt

PÅ TIDE Å SI NEI TIL KJØTT?
E-coli, salmonella, fugleinfluensa, listeria og kugalskap. Å spise kjøtt i disse dager kan i beste fall betraktes som en risikosport. Så hvor kommer disse sykdommene fra? Dessverre er det slik at mange av de sykdommene vi nå ser knyttet opp mot matvarer, opprinnelig stammer fra elendig dyrehold.

Tidligere i år kunne vi lese at fire personer ble smittet av salmonellabakterier etter at de spiste frossen kjøttdeig laget av kjøtt importert til Norge fra Polen. Hos verdens største svinekjøttprodusent, Smithfield Foods' avdeling i Polen, hersker det elendige forhold for dyrene. Bilder tatt på oppdrag fra Compassion In World Farming viser griser som spiser døde griser, møkkete griser, griser med sprekkeferdige patter og døde griser som blir kastet ut i naturen for å råtne. 

ImageVG kunne videre fortelle at norske myndigheter aldri sjekker dyreforholdene i land som eksporterer kjøtt til Norge. Kjell Hauge, seniorrådgiver i Mattilsynet, uttalte i den anledning at innen Europa har hvert land ansvar for å sjekke forholdene i sitt land. Det vil f.eks. si at polske myndigheter tar seg av forhold som gjelder Polen, og norske myndigheter tar seg av Norge.
 


I den senere tid kan man ikke ha unngått å få med seg jakten på e-coli kilden som har hatt tragiske konsekvenser for en rekke barn. Mattilsynet jakter fortsatt på kilden til smitten, men har offentlig gått ut og advart mot både kjøttdeig og ulike typer spekemat.

Så hva er e-coli og hvor kommer det fra? E-coli kalles ofte for  ”hamburgerbakterien” (E.coli O 157). Den dukket opp på 1980-tallet og har siden vært en økende årsak til alvorlig matbåren sykdom. Den er farligst for barn, eldre og mennesker med dårlig immunforsvar. Symptomene er kraftig, blodig diare, og for enkelte etterhvert nyresvikt som kan føre til døden. I 1993 var det et alvorlig utbrudd av E.coli O 157-infeksjoner i USA. Minst 600 mennesker ble syke, flere med nyresvikt. Fire barn døde. Smitten kunne spores tilbake en hamburgerkjede som solgte hamburgere som ikke var skikkelig gjennomstekt.

Det er isolert E.coli O 157 også fra norsk storfe, men bakterien kan også finnes hos andre drøvtyggere. f.eks. sau.
E.coli-bakterien finnes i tarmene hos dyrene. Smitte til matvarer skjer under slakteprosessen, hvis bakterien kommer fra tarmen over på kjøttets overflate. Med andre ord: avføring fra dyret blandes med kjøttet. Når kjøttet så males til f.eks. kjøttdeig eller karbonade, blandes bakterier inn i alt kjøttet.

Dessverre er ikke dette nyheter som overrasker. Det er vel dokumentert at moderne kjøttproduksjon ikke akkurat setter dyrevernmessige hensyn fremfor profitt. Dyr som ales opp til å brukes som mat, lever ofte under svært trange forhold med mange dyr samlet på et altfor lite område. Ofte går dyrene og tråkker i egen og andres avføring og urin, noe som skaper en fruktbart grobunn for bakteriedannelse og påfølgende sykdom. Det har da også vært poengert i media den siste tiden at dyr som kommer til slakt, ofte er gjennommøkkete av avføring og urin.
Les mer om kjøttproduksjon her.Så hvorfor ikke vurdere å si nei til kjøtt? Om du velger å fjerne kjøtt fra din og din families kosthold av dyrevernmessige årsaker, miljøvernmessige årsaker eller rett og slett av hensyn til den egen helse, så er det en av de beste avgjørelser du noen gang vil komme til å ta.
 

Slakt - bak fasaden

Vegetar - noe for deg?