Landbruk

storfe_kuerLANDBRUK 

I løpet av de siste tiårene har forbruket av kjøtt økt i Norge, som i resten av Vesten. Vi spiser mer – og flere – dyr enn noen gang. Hvert år blir millioner av dyr transportert til slakteri på norske veier, og slakteriene dreper daglig flere tusen.
Bli medlem for dyrenes skyldSamtidig som produksjonen har økt, har landbruket blitt rasjonalisert. Dyrene avles til å vokse fort og produsere mye; og hvert dyr har lite plass. Kyllingene legger på seg raskere enn skjelettet utvikles; kyrne yter mer melk enn noensinne; grisene holdes innendørs hele livet; hønene står i små bur. Den intensive driften påfører dyrene sykdom og atferdsforstyrrelser. Les mer om industriell husdyrproduksjon.

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene i landbruket og bekjemper driftsmåter som er dokumentert skadelige for dyrevelferden, samt utreder praktiske løsninger.


Les også "Høye dødstall under norske dyretransporter

Kilde: Dyrevernalliansen