BurhønsImageKJØP EGG FRA "LYKKELIGE" HØNER


Påskehelgen nærmer seg, og egg tilberedes i mange varianter akkurat i påskehøytiden! Vær bevisst i dine innkjøp, og kjøp egg fra frittgående høns og ikke ”burhøns”!

 Mattilsynet vurderer nå å innføre forbud mot burhøns. Vurderingen skjer etter pålegg fra næringskomitéen, som engasjerte seg etter oppfordring fra Dyrevernalliansen. I bur har hønene for lite plass til å kunne slå ut med vingene. Bildet viser hvordan de fleste høner i Norge lever, tre fugler på mindre areal enn en handlevogn. Burhønsannlegg kan romme mange tusen høner. De trenger DIN hjelp for å komme seg ut!I 2003 behandlet Stortingets næringskomité dyrevernmeldingen. Dyrevernalliansen oppfordret til å gå inn for forbud mot burhøner. Næringskomitéen fastslo deretter: ”Komiteen vil allikevel peke på at opplysninger som er fremkommet under høringene bl.a fra Dyrevernalliansen, som påpeker at en i Norge bl.a ikke forsker på flere typer løsdriftssystemer, tilsier at det må forskes mye mer intensivt på dette området. (…) Komiteen ber også Regjeringen vurdere å innføre en tidsfrist for avvikling av burdrift, slik en har gjort på andre områder for å få intensivert arbeidet.”

ImageTre år senere, i mai 2006, avholdt Mattilsynet møte med næringsorganisasjonene, dyrevernorganisasjoner, Rådet for dyreetikk og flere andre om et mulig forbud mot burhøns.
Næringen, representert ved blant annet Prior, ønsker fortsatt å holde hønene i bur. Fra 2012 blir tradisjonelle bur uansett forbudt i alle EU- og EØS-land.


ImageDe tradisjonelle burene erstattes av såkalt ”innredede bur” som inneholder en kort sittepinne, en naken verpekasse og en liten kasse med strøbad.Likevel er bevegelsesarealet mindre enn i de tradisjonelle burene! Forskning viser at hønene bare delvis benytter innredningen, blant annet fordi de psykologisk oppfatter plassen som for liten til å klare å utøve naturlig adferd.
Image I løsdriftssystemer har hønene bedre mulighet til å bevege seg og utføre naturlige adferdsmønstre. Det hefter likevel problemer ved disse løsningene, blant annet fordi aggressiv hakking og fjærplukking kan bre om seg. Dette skyldes flere forhold, blant annet at hønene i generasjoner har blitt avlet med ensidig vekt på verpeevne, slik at sosiale egenskaper er blitt dårligere underveis. Avl og endringer i oppdrettet kan derfor bedre situasjonen. I tillegg kommer tiltak som gir hønene mulighet til naturlig aktivitet, som å lete etter korn i strøet. Løsdriftssystemer gir dyrene et mer naturlig liv. I forhold til nabolandene har Norge en svært liten andel av hønene i løsdrift. Over 80% av norske høner sitter i bur.
I møte med Mattilsynet og gjennom brev har Dyrevernalliansen argumentert for forbud mot burhøns senest i 2012. Vi forutsetter at myndighetene bidrar til forskning og utprøving for å tilrettelegge for hold av høns i løsdrift i Norge
.

Kilde: Dyrevernalliansen