Ny dyrevelferdlov i kraft
NY DYREVELFERDLOV I KRAFT

1. januar 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Det er nå blant annet lovfestet at man har plikt til å varsle om dyremishandling, plikt til å hjelpe dyr som er syke, skadede eller hjelpeløse, og det er forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.Loven skal etterhvert "fylles ut" med forskrifter, blant annet om merking av katt.


Vi håper at loven vil kunne føre til bedre forhold for dyr - både hjemløse dyr og eide dyr som mishandles. En forutsetning for at loven skal kunne ha betydning er imidlertid at det gis midler til å styrke det offentlige apparatet (Mattilsynet, dyrevernsnemdene).