Forsøksdyravdelingen

 

ImageFORSØKSDYR
Ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo må stenge etter dyreplageri. Dyrevernalliansen, som har arbeidet i flere år for å få stengt avdelingen, mener dette er på høy tid. Det er første gang en forsøksdyravdeling stenges av dyrevernhensyn i Norge.
Forsøksdyravdelingen på Blindern i Oslo har i lengre tid drevet i strid med offentlige krav. Ved siden av forsøksdyr har forskjellige ville dyr blitt stallet opp ved avdelingen. Flere av dem har blitt holdt innesperret under klanderverdige forhold i mange år, uten noe godt vitenskapelig formål. Et eksempel er flere gauper, som har blitt holdt nærmest som en attraksjon.

Biolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Anton Krag, har kritisert forholdene på avdelingen i flere år.

- Forholdene ved avdelingen har vært under enhver kritikk. Avdelingen burde vært stengt for mange år siden. Forholdene var middelalderske - eksempelsvis mår, rev og gaupe levde sine liv på noen kvadratmeter betong, mens regelverket for moderne dyreparker krever flere hundre kvadratmeter vegetasjon for slike ville dyr, påpeker Krag.

-Det sier seg selv at dyr som lever under slike forhold ikke viser normal adferd, og forskning basert på slike dyr har derfor liten vitenskapelig verdi, fastslår Krag.

I sitt vedtak skriver Mattilsynet at burene for dyrene er for små, at det mangler skikkelig ventilasjonssystem og det er for dårlig kontroll med temperatur, lys og luftfuktighet. I konklusjonen oppsummeres forholdene slik: ”Konklusjonen er at forholdene ved Dyreavdelingen går ut over dyrenes helse og trivsel [...]”. 

- Når forsøksdyrforskriften faktisk gir adgang til å stenge avdelinger av hensyn til dyrene, er dette stedet et typisk eksempel på en forsøksdyravdeling som ikke bør få drive videre, avslutter Anton Krag.

Bli medlem og støtt arbeidet mot dyreplageri!

Les mer om dyreforsøk generelt.